عشق.....

اگه تنهایی...؟!عاشق بمون.اگه نیستی حرمت عشقو نشکن..!

/ 3 نظر / 16 بازدید
مرضیه

سخت است درک کردن دختری که غم هایش را خودش میداندودلش… که حسرت میخورند بخاطر شاد بودنش.. به خاطر لبخند هایش.. و هیچکس جز همان دختر.. نمیداند چقدر تنهاست.. که چقدر میترسد از باختن. از یخ زدن احساس و قلبش از زندگی. مرسی مرسی مرسی...[ماچ][گل]

دورتر از من

راوی از شعر می زند بیرون مرگ ِ مغزی / صدای ِ مُمتدِ باد بوق بوق ِ شقیقه های ِ سفید دوربینی که میزند فریاد : او برای تو زندگی می کرد او برای تو زندگی می خواست گرچه هر روز از نفس افتاد قهوه را خورد ... روو به دوربین گفت : « زهر ِ مار است زندگی ».... اما مرد ِ غمگین ِ آرزوهایت با جنونت ادامه خواهد داد ..