کلمات...!

کلمات قدرت ازار دادن شما را ندادرن مگر ان که گوینده کلمات برایتان بسیار عزیز باشد....

 

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن ارزوهایت سخن می گویند...

/ 1 نظر / 20 بازدید
دورتر از من

و انتهای این قصه سرد و سفید همیشه سبز خواهد ماند تارسیدن سال نو،تنها یک سل‍ام خورشید باقی ست .. هزاران تبریک پیش کش وجود سبزتان باد **سال نو پیشاپیش مبارکـــ**