بن بست زندگی...

میدونی بن بست زندگی کجاستسوالجایی که نه حق خواستن داری نه توانایی فراموش کردن                                         نظر فراموش نشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

/ 2 نظر / 12 بازدید
تنهاترین مریم

تنهایی بهتراست از بودن با تن هایی که روحشان با دیگریست[گل]

فرزاد هخامنشی

فراموش نمی کنم اما می بخشم.